Daily Archives: 08/05/2012

LTTB 11 (Hoàn)

Nấm: đang nghĩ ko biết có nên làm tiếp hệ liệt này ko, vì lười quá :|

Chương 11

“Ở nơi nào? Ở nơi nào?” Hồ Hữu gần như điên cuồng, tìm nửa bản thiên thư kia trong từng quyển từng quyển một trên giá sách, tìm từ đầu tới đuôi, nhưng không thấy .

Continue reading

LTTB 10

Chương 10

Hỏa Vân sơn.

Hồ Hữu bắt được một con vật xâm nhập từ bên ngoài vào, nó vẫn điên cuồng hỏi: “Xin hỏi nơi này là Hỏa Vân sơn phải không? Xin hỏi nơi này là có một vị gọi là Hồ Hữu không?”

Continue reading

LTTB 9

Chương 9

Hôm nay Tế Tuyết Sơn nắng nóng, A Lạc vẫn như thường ngày, cười nói với bức họa trên tường: “Tuyết Cầu, ta đi múc nước, trông nhà cho kỹ nha !” Vừa nói xong, xách thùng nước ra cửa.

Continue reading

LTTB 8

Chương 8

Lại trôi qua ba ngày ôm hi vọng, do luyện đan đã đến những bước cần thiết, gần đây cái lò đều dùng lửa nhỏ để nấu tiên đan, Tuyết Cầu dần dần quen việc hơn. Đến lúc rỗi, mọi người liền thấy y ngồi ở góc xa xa lầm bầm lầu bầu với hình vẽ trên xe đẩy.

Continue reading

%d bloggers like this: