Daily Archives: 27/02/2013

HNTC – Chương 39 ~ Q1

Chương 39: Tạm thời theo ngươi (1)

Ăn xong thức ăn mỹ vị, Bất Kinh cùng Tinh Nguyệt Thương Lan trở lại gian phòng của Bất Kinh, bốn hộ vệ cũng lục tục trở lại báo cáo tiến triển —— lời đồn đã truyền khắp cả Bách Yêu thành. Continue reading

Y Sinh Thế Gia 52 – 53

Y Sinh Thế Gia

医生世家

Tác giả: Điệp Chi Linh

Thể loại: hiện đại, nhất công nhất thụ, CP chính dưỡng phụ tử niên thượng, CP phụ huynh đệ niên hạ, HE

Edit: Ảo Vũ

Beta: Nana

***

Chương 52

Continue reading

NLKT – Chương 44 ~ Q3

Chương 44: Giải trừ khế ước

Minh Thương Nguyệt Lạc cùng Hiên Viên nói chuyện với nhau sau liền rời đi tìm La Tất • Lan Ngộ, dù sao vẫn là muốn bảo hắn biết chuyến đi này. Trước kia Minh Thương nói cho lão đầu tử không ít chuyện, dĩ nhiên trừ chuyện riêng có quan hệ đến Diệt Thế, Luân Hồi. Hôm nay, ở Nguyệt Lạc cùng Hiên Viên Khuynh Thế xem ra, một chút bí ẩn cũng nên báo cho lão nhân, dù sao hắn là thân nhân của bọn họ. Continue reading

%d bloggers like this: