Daily Archives: 05/10/2015

An Cư – 8

An Cư Lạc Nghiệp

Đại Đao Diễm

Thể loại: hiện đại, niên hạ công, cao H, 1×1, HE

Biên tập: Nana

***

Chương 8

Hoa tàn

*Nguyên văn là “khai đáo đồ mi” = hoa Đồ Mi nở, hoa Đồ Mi nở vào cuối mùa xuân đầu mùa hè, sau khi tàn lụi tức là mùa hoa cũng kết thúc, cho nên hoa này có ý nghĩa chỉ sự kết thúc. Đồ Mi sau khi nở hoa sẽ không nở thêm lần nào nữa trong năm, bởi vậy mọi người thường cho rằng hoa Đồ Mi nở là báo hiệu thời khắc hoa nở đã kết thúc. Ý nghĩa của hoa Đồ Mi nở chính là hoa tàn, mọi thứ cũng kết thúc.

9 giờ sáng, ban biên tập《Flawless》

Trên cửa kính thủy tinh trong phòng làm việc có dán một khẩu hiệu muôn đời không đổi: Winter is coming! (Mùa đông đang đến!) Continue reading

%d bloggers like this: