Daily Archives: 06/10/2015

Sói Đi Thành Đôi – 45

Sói Đi Thành Đôi 

Vu Triết

Thể loại: hiện đại, oan gia, cường cường, hỗ công, 1×1, HE

Biên tập: Đông Thiên

***

Chương 45

Lúc trông thấy Hứa Nhị, Khưu Dịch rất bất ngờ, cậu không ngờ mình lại đụng phải Hứa Nhị ở đây, Vạn Phi chắc chắn đang ở phía sau, mà trong tình huống này, có Vạn Phi thì hơn phân nửa sẽ có Biên Nam.

Khưu Dịch do dự một chút mới quay đầu lại, quả nhiên nhìn thấy Biên Nam và Vạn Phi theo sau.

Sắc mặt Biên Nam không tốt lắm, Khưu Dịch đoán Biên Nam sẽ không dùng vẻ mặt khó chịu thế này chào hỏi mình, hơn nữa bên cạnh còn có Biên Hinh Ngữ từ nhỏ đã không hợp với Biên Nam.

Vì vậy Khưu Dịch chỉ cười với Biên Nam rồi quay đầu vào nhà hàng cùng Biên Hinh Ngữ. Continue reading

%d bloggers like this: