Daily Archives: 28/03/2013

NLKT – Chương 3 ~ Q4

Chương 3: Nhân tính tham lam

 

Miệng phun tiếng người, Kim Sí Dực Xà này hẳn là ma thú cấp chín!

 

Thánh giai ma thú có thể biến ảo thành người, ma thú cấp chín mặc dù không cách nào biến ảo thành người, nhưng đã có thể miệng phun tiếng người.

 

Đại xà cuộn tròn thân thể, con ngươi lục u u cẩn thận mà ngưng trọng đánh giá Nguyệt Lạc cùng Hiên Viên Khuynh Thế. Continue reading

%d bloggers like this: