Daily Archives: 03/03/2013

NLKT – Chương 45 ~ Q3

Chương 45: Tình nồng ý thâm

 

Nguyệt Lạc sờ sờ bụng, vẻ mặt  thoả mãn, khẽ bĩu môi từ chối cái tay gắp thức ăn của Hiên Viên Khuynh Thế, làm nũng nói: “Phụ hoàng, đủ rồi, Cửu Nhi ăn không vô nữa.”

 

Hai người Địch Nguyệt cùng La Phỉ Tư cũng là run lên, mặc dù giờ phút này thanh âm ngọt mềm của Nguyệt Lạc thật sự là rất tốt đẹp, nhưng nghe quen thanh âm lạnh lùng thanh đạm của Nguyệt Lạc sau cảm thấy cả người đều không thích ứng. Continue reading

TĐCVQTP 16

Thần điêu chi văn quá thị phi

Y Tỳ
Thể loại: Thần điêu hiệp lữ đồng nhân, trung khuyển công x ốm yếu thụ, thụ xuyên, 1×1, HE

Edit: Nấm

Beta: Mika

Chương 16

Continue reading

TĐCVQTP 15

Thần điêu chi văn quá thị phi

Y Tỳ
Thể loại: Thần điêu hiệp lữ đồng nhân, trung khuyển công x ốm yếu thụ, thụ xuyên, 1×1, HE

Edit: Nấm

Beta: Mika

Chương 15

Continue reading

TĐCVQTP 14

Thần điêu chi văn quá thị phi

Y Tỳ
Thể loại: Thần điêu hiệp lữ đồng nhân, trung khuyển công x ốm yếu thụ, thụ xuyên, 1×1, HE

Edit: Nấm

Beta: Mika

Chương 14

Continue reading

TĐCVQTP 13

Thần điêu chi văn quá thị phi

Y Tỳ
Thể loại: Thần điêu hiệp lữ đồng nhân, trung khuyển công x ốm yếu thụ, thụ xuyên, 1×1, HE

Edit: Nấm

Beta: Mika

Chương 13

Continue reading

TĐCVQTP 12

Thần điêu chi văn quá thị phi

Y Tỳ
Thể loại: Thần điêu hiệp lữ đồng nhân, trung khuyển công x ốm yếu thụ, thụ xuyên, 1×1, HE

Edit: Nấm

Beta: Mika

Chương 12

Continue reading

TĐCVQTP 11

Thần điêu chi văn quá thị phi

Y Tỳ
Thể loại: Thần điêu hiệp lữ đồng nhân, trung khuyển công x ốm yếu thụ, thụ xuyên, 1×1, HE

Edit: Nấm

Beta: Mika

Chương 11

Continue reading

TĐCVQTP 10

Thần điêu chi văn quá thị phi

Y Tỳ
Thể loại: Thần điêu hiệp lữ đồng nhân, trung khuyển công x ốm yếu thụ, thụ xuyên, 1×1, HE

Edit: Nấm

Beta: Mika

Chương 10

Continue reading

TĐCVQTP 9

Thần điêu chi văn quá thị phi

Y Tỳ
Thể loại: Thần điêu hiệp lữ đồng nhân, trung khuyển công x ốm yếu thụ, thụ xuyên, 1×1, HE

Edit: Nấm

Beta: Mika

Chương 9

Continue reading

TĐCVQTP 8

Thần điêu chi văn quá thị phi

Y Tỳ
Thể loại: Thần điêu hiệp lữ đồng nhân, trung khuyển công x ốm yếu thụ, thụ xuyên, 1×1, HE

Edit: Nấm

Beta: Mika

Chương 8

Continue reading

%d bloggers like this: