Daily Archives: 25/05/2016

Lạc Nghiệp – 6

Lạc Nghiệp

Đại Đao Diễm

Thể loại: hiện đại, niên hạ công, cao H, 1×1, HE

Biên tập: Nana

***

Chương 6

Chơi đến cậu dậy không nổi

Đỗ Ngôn Mạch nhận được điện thoại của An Cúc Nhạc, đối phương hỏi thẳng vào đề: “Cậu còn ở với người nhà không?”

Đỗ Ngôn Mạch: “Không, em chuyển ra ngoài rồi.” Continue reading

%d bloggers like this: