Daily Archives: 02/07/2012

Lang Nha – 2

Đệ nhị chương

Hậu viện Đình Vương phủ, Xuân Hạ Thu Đông bốn lâu hợp thành một cái đường cong, trung gian có một tràng tử* hình tròn, tràng tử sâu ước chừng ba thước. Bên ngoài tràng tử cùng bốn lâu đối lập nhau là một đài quan sát địa thế tương đối cao, trên đài đặt giường trải da sói trắng mà Ổ Dạ Lôi yêu thích nhất.

Continue reading

%d bloggers like this: