Daily Archives: 24/07/2012

Lang Nha – 4

Đệ tứ chương

Trên cây, Trác Như Sơ đã mặc xong y phục, lẳng lặng ngồi ở chỗ kia nhớ lại chuyện cũ.

Vô luận là đem thân mình cho người nọ, hay bởi vì người nọ phế đi một thân công lực, tóc đen biến thành tóc trắng, y cũng chưa từng hối hận. Chuyện đã làm sẽ không hối hận, huống chi là cứu mạng người nọ. Continue reading

%d bloggers like this: