Daily Archives: 25/07/2012

VDCGHQS – 23

Thể theo lời hứa , chương tiếp đêy

———————–

23

“Ngươi đang tức giận sao, An Nặc?” Tử La Lan nhỏ giọng hỏi.

An Nặc không hề lên tiếng.

“Cách làm của Tạp Thác Nhĩ là đúng, lấy tư cách là một hắc sắc giả diện, vốn không được cùng mục tiêu có bất luận cái gì, chỉ cần có thể tiêu diệt đối thủ.” Tử La Lan nói , nỗ lực đả thông An Nặc là cái này chỉ là nhiệm vụ chuyển chức, ” bọn họ chẳng qua là NPC mà thôi, những chuyện này là một phần được đặt ra, ngươi không cần phải để ý như thế…” Continue reading

%d bloggers like this: