Daily Archives: 28/07/2012

Lang Nha – 6

Đệ lục chương

 

Giống như thiếu niên mới nếm thử tình dục, Ổ Dạ Lôi sau khi xuất cung ngay cả xe ngựa cũng không ngồi, trực tiếp cưỡi ngựa phi như bay về Vương phủ.

Hơn nửa tháng này đủ để làm hắn hiểu rõ tính tình Trác Như Sơ. Nếu được chọn, người nọ sẽ tình nguyện trở về trên núi chứ không nguyện ở trong phủ hắn hưởng phúc. Nếu hỏi Ổ Dạ Lôi bất an nhất là cái gì, chính là Trác Như Sơ không nói một tiếng mà trở về Tê Phong Sơn. Continue reading

Lang Nha – 5

Đệ ngũ chương

Trác Như Sơ xuất hiện câu đi tất cả sự chú ý của Ổ Dạ Lôi, ngay cả Vương gia phủ hắn cũng không ra, suốt ngày ở trong phủ cùng Trác Như Sơ đấu trí đấu dũng, nếu không lại phái người khắp nơi tìm kiếm tăm tích của Trác Như Sơ.

Continue reading

%d bloggers like this: