Daily Archives: 10/07/2012

VDCBQMG – 30

Chương 30: Boss chiến gian nan

Mọi người nhìn chòng chọc thời gian đang bắt đầu đếm ngược trên đầu Hầu Vương.

3, 2, 1 ──

Bắt đầu!

Tiểu Trong Suốt cầm gạch trong tay phát động Huyết Nhận, từ phía sau Hầu Vương hung hăng gõ xuống.

Hầu Vương lắc thân thể một chút, trên ót xuất hiện chữ ‘Né tránh’ màu vàng.

Continue reading

VDCBQMG – 29

Chương 29: Hầu Vương ma hóa

Hướng ôn tuyền trong núi chạy một trận, Tiểu Trong Suốt nhìn trời thở dài: “Thật ra, nếu chờ một chút phát hiện Hầu Vương là Tôn Ngộ Không gì đó, tôi sẽ tuyệt không kinh ngạc.”

Mọi người 囧囧 im lặng gật đầu.

Kiến thức qua sự tồn tại NPC plugin siêu việt Tử Oanh, mọi người nhất trí xác nhận trình độ BT của trò chơi này thật sự vượt quá giới hạn.

Continue reading

%d bloggers like this: