Daily Archives: 29/07/2012

Lang Nha – 7

Đệ thất chương

Bước vào Túc Phong Đường, quả nhiên thấy Trác Như Sơ ngồi ở trên ghế chờ hắn. Ổ Dạ Lôi tiến lên ôm y, khom người nói: “Đêm nay chúng ta không ăn ở trong phủ, đi ra ngoài ăn.”

Đôi mi thanh tú của Trác Như Sơ chau lên, rõ ràng là không nguyện ý. Ổ Dạ Lôi ngăn y cự tuyệt nói trước: “Chúng ta đi ra ăn bữa cơm. Tửu lâu kia đồ ăn hương vị rất ngon, ta muốn cho ngươi nếm thử.” Continue reading

%d bloggers like this: