Daily Archives: 09/07/2012

NLKT-Chương 15 ~ Q3

  15.  Đổ vận khủng bố

Edit: Tử Diễm

Luân bàn là trò chơi phổ thông nhất trong sòng bạc, cũng là một trò chơi thập phần kích thích khiến kẻ khác mê muội. Continue reading

%d bloggers like this: