Daily Archives: 03/12/2015

Kim Bài Đả Thủ – 58 + 59 (V)

Kim Bài Đả Thủ

Phao Phao Tuyết Nhi

Thể loại: hiện đại, hắc bang, cường cường, hiện thực hướng, 1×1, HE

Edit: Nana

***

Chương 58

Dương Lỗi không về nhà mà ra ngoài ở với bạn, Dương Đại Hải cũng biết, nhưng Dương Đại Hải không can thiệp. Chuyện của Dương Lỗi, ông không thể quản lý như một người cha bình thường, ông chỉ có thể can thiệp vào vấn đề nguyên tắc, còn về phần định hướng tương lai hay sinh hoạt cá nhân, ông can thiệp càng nhiều thì Dương Lỗi càng chống đối mà thôi, điều này Dương Đại Hải hiểu rõ. Bây giờ Dương Đại Hải chỉ muốn Dương Lỗi đi Học viện Chỉ huy Lục quân, chỉ cần Dương Lỗi đồng ý, những việc khác Dương Lỗi có thể tự mình làm chủ. Continue reading

%d bloggers like this: