Daily Archives: 19/11/2013

Thế Giới Này Điên Rồi – 13

Thế Giới Này Điên Rồi

Nhất Thế Hoa Thường

Thể loại: hiện đại, trọng sinh, thanh mai trúc mã, hài hước, HE

Edit: Mika

Beta: Nana

***

Chương 13

Chỉ số thông minh

Continue reading

%d bloggers like this: