Daily Archives: 05/11/2013

Thời Thượng Tiên Sinh – 89

Thời Thượng Tiên Sinh

Ngữ Tiếu Lan San

Thể loại: hiện đại, thoải mái ấm áp ngọt văn, hài hước, 1×1, HE

Edit: Mika

Beta: Nana

***

Chương 89

Thành thật khai báo và lướt web lúc đêm khuya. . .

Continue reading

Nhật ký nuôi nhốt của Cửu Vĩ Hồ 9

Nhật Ký Nuôi Nhốt của Cửu Vĩ Hồ

Cận Thị Nhãn

Thể loại: xuyên việt, nhân thú, chủng điền, ấm áp, ngọt ngào, sinh tử văn

Edit: Nấm

Beta: Mika

9, Công dụng của Thất âm quả

  Continue reading

%d bloggers like this: