Daily Archives: 25/11/2013

Thế Giới Này Điên Rồi – 15

Thế Giới Này Điên Rồi

Nhất Thế Hoa Thường

Thể loại: hiện đại, trọng sinh, thanh mai trúc mã, hài hước, HE

Edit: Mika

Beta: Nana

***

Chương 15

Kế hoạch

Continue reading

%d bloggers like this: