Daily Archives: 29/11/2013

Thời Thượng Tiên Sinh – 101

Thời Thượng Tiên Sinh

Ngữ Tiếu Lan San

Thể loại: hiện đại, thoải mái ấm áp ngọt văn, hài hước, 1×1, HE

Edit: Mika

Beta: Nana

***

Chương 101

Phiên ngoại 3 – Nhật kí quay phim (3)

Continue reading

%d bloggers like this: