Daily Archives: 11/11/2013

Thời Thượng Tiên Sinh – 92

Thời Thượng Tiên Sinh

Ngữ Tiếu Lan San

Thể loại: hiện đại, thoải mái ấm áp ngọt văn, hài hước, 1×1, HE

Edit: Mika

Beta: Nana

***

Chương 92

Sét đánh ầm ầm và phải bảo vệ em. . .

Continue reading

Đặc Chủng Dong Binh – 13

Đặc Chủng Dong Binh

Nhất Thế Hoa Thường
Thể loại: hiện đại, hắc bang, bộ đội đặc chủng, nhị hóa dương quang thụ, cường cường, 1×1, HE

Edit: Ảo Vũ

Beta: Nana

***

Chương 13

Đường đêm

Continue reading

%d bloggers like this: